Välkommen till

SD Hammarö

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och missbruk av våra gemensamma skattemedel. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Vi tar ansvar och vi kan ge Hammarö en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Hammarö är en mycket fin kommun att bo i, vi har den vackra naturen och skärgården i vår absoluta närhet. Vi vill också att Hammarö ska vara en mycket fin kommun att leva i. Hammarö har nu en av Sveriges högsta kommunalskatt och detta påverkar givetvis oss alla. Detta vill vi förändra, vi kommer att arbeta för att så snart som möjligt sänka skatten.
För att kunna göra det krävs att vi får ordning på kommunens ekonomi, vi måste jobba med att få ner våra kostnader. Detta går att uppnå, men det görs inte av sig själv. Vi måste ta ansvar för kommunens verksamhet, att sänka våra utgifter kräver ordning och reda och ordentlig uppföljning av vår ekonomi.

Det är precis det vi vill uppnå med vår politik, vi kommer att ta vårt ansvar, vi kommer att se till att det råder ordning och reda och vi kommer att ställa krav och följa upp verksamheten. Det mandat som du ger oss kommer vi att förvalta väl, vi kommer att se till att Hammarö mår BRA!


Vi vill ha en trygg och drogfri kommun

Vi vill verka för en kommun där människor känner gemenskap och bryr sig om varandra, en kommun där mobbning, diskriminering och rasism inte tolereras. Vi vill verka för att Hammarö skall vara en kommun där människor skall kunna känna sig trygga - oavsett tid på dygnet och oavsett plats. Hammarö är ingen plats för de kriminella, det är en plats för oss medborgare som visar respekt för varandra, en plats för oss som vill leva i trygghet. Ett led i att skapa en trygg kommun utan kriminella, är att vi vill ha en drogfri kommun. Med droger följer kriminalitet, att köpa och använda droger föder de kriminella nätverken i vårt land. Varje gång någon röker på, drar en lina eller på annat sätt använder droger, så ger de pengar till grovt kriminella i Sverige och till terroristorganisationer runt om i världen. Detta klientel av kriminella tror jag ingen skulle vilja ha nära sig och ändå väljer vissa av våra medborgare att köpa och använda deras knark. Detta vill vi få ett stopp på, vi accepterar inte längre att våra medborgare förstör sina och andras liv. Vi vill införa nolltolerans mot droganvändning och som ett led i detta ska slumpmässiga drogtester göras på all personal inom den kommunala verksamheten. De anställda som vill ha stöd och hjälp att bli fri från sitt drogmissbruk ska erbjudas adekvata insatser för att komma ur sitt missbruk. Vi vill även införa slumpmässiga och frivilliga drogtester på våra högstadieskolor samt att Polisen ska ha möjlighet att göra oanmälda besök med narkotikahundar på våra skolor, även utan misstanke om brott.

Vi vill stoppa mottagande av asylflyktingar utanför vårt närområde

Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras med riktad flyktinghjälp där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige från länder utanför vårt närområde. Eftersom det är Sveriges Riksdag som beslutar om vår asylpolitik så är det inte säkert att Svenska Staten agerar så som vi vill. Oavsett vilken asylpolitik som beslutas i Riksdagen, kommer vi att arbeta för att stoppa asyl- och flyktingmottagande från länder utanför vårt närområde till Hammarö. Vår främsta uppgift är att värna om kommunens invånare och vår verksamhet, att ta emot asylflyktingar är inte en kommunal angelägenhet och inget som vi skall bli påtvingade från Staten.

Vi vill ha landets bästa skolor

Skolan ska vila på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna. Fler närvarande vuxna ska göra att eleverna känner sig sedda och ingen ska behöva glömmas bort och försvinna i mängden. Kunskap ska stå i fokus i en skola där ordning och reda råder. Vi inom Sverigedemokraterna Hammarö vill avlasta lärarna från administrativt arbete genom extra Lärarsekreterare och annan stödpersonal. Lärarna ska istället fokusera på att undervisa och förbereda lektioner. Lärarnas status måste stärkas, det är läraren som har ansvar för våra barn i klassrummen och det är läraren som har det pedagogiska ansvaret för undervisningen. För att vi ska få en sådan bra utbildning som möjligt krävs också delaktighet av föräldrar, skolledning och politiker. Vi vill att våra klassrum ska vara det rum dit våra elever går för att känna glädjen och tillfredställelsen att få lära sig det som de behöver för livet och fortsatt skolgång. Klassrummet ska vara en kunskapsfabrik och det kan bara göras om vi alla tar ansvar och ser till att läraren får de verktyg de behöver för att skapa ett bra studieklimat med ordning och reda. Ingen av våra elever ska berövas sin rätt att lära sig för att det inte råder ordning och reda och där bristen på respekt för lärare och klasskompisar har tagit över.

Vi tar ansvar för vår ekonomi

Hammarö kommun har blivit tvungna att höja kommunalskatten så mycket att vi nu är en högskattekommun. Varför har det blivit så här, varför har inte kommunen haft bättre koll på vår ekonomi? Svaret på dessa frågor är enkelt! Kommunens ekonomi har dragits i botten på grund av bristande ansvar och brist på styrning och agerande från den socialistiska majoriteten som så länge har styrt kommunens politik. Det är ingen skillnad på att driva ett företag mot att driva en kommun, samma ansvar ligger på ledningen, att styra så verksamheten kan bedrivas kostnadseffektivt. Våra gemensamma skattepengar skall användas på ett effektivt och sunt sätt, där ansvar är ledordet för att få vår ekonomi i balans igen. Vi kommer att ta ansvar för kommunens ekonomi, vi kommer inte att ge vårt godkännande åt tvivelaktiga och vidlyftiga projekt. Det är ordning och reda som gäller så att vi kan sänka kommunalskatten NU!

Aktuellt

Handlingar årsmöte 220212

Verksamhetsberättelse 2022 SD Hammarö Valberednings förslag SD Hammarö 2023 Valberedning övrigt godkända kandidater SD Hammarö 2023 Revisionsberättelse SD Hammarö 2022 Resultaträkning SD Hammarö 2022 Parlamentarisk berättelse SD Hammarö 2022 Godkända kandidater till Valberedning SD Hammarö 2023 Balansräkning SD Hammarö 2022 Dagordning Årsmöte SD Hammarö 230212

läs mer

Trygghet, utan droger och kriminella

    Vi vill verka för en kommun där människor känner gemenskap och bryr sig om varandra, en kommun där mobbning, diskriminering och rasism inte tolereras. Vi vill verka för att Hammarö skall vara en kommun där människor skall kunna känna sig trygga – oavsett tid på dygnet och oavsett plats. Hammarö är ingen plats […]

läs mer

Hammarö ska må Bra

 Vi vill att du ska må BRA, vi vill att Hammarö ska må BRA! Hammarö är en mycket fin kommun att bo i, vi har den vackra naturen och skärgården i vår absoluta närhet. Vi vill också att Hammarö ska vara en mycket fin kommun att leva i. Hammarö har nu en av Sveriges högsta […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Värmland