Sverigedemokraterna i Hammarö

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hammarö

SD Hammarö fick tre mandat i Kommunfullmäktige vid det senaste valet 2018. Vi blev alltså det tredje största partiet på Hammarö.

De personer som valdes in som ledamöter för att besitta våra mandat i fullmäktige tillhör inte längre partiet. Några av ledamöterna blev uteslutna ur partiet och andra valde att självmant sluta. Eftersom dessa personer trots uppmaning om att lämna sina platser, valde att sitta kvar på våra mandat, blev dessa så kallade politiska vildar och är inga representanter för SD.

Detta har medfört att vi som parti inte har fått möjlighet att driva vår politik på Hammarö.

Vi hoppas på ett fortsatt stöd från er väljare till nästa val. Vi kommer att se till att våra platser i fullmäktige och nämnder tillfaller oss medlemmar i partiet och vi kommer att göra allt för att skapa en trivsam, effektiv och säker kommun för alla medborgare. Vi kommer att satsa fullt ut till nästa val och vårt mål är bli näst största parti på öa. Ni får gärna hjälpa oss med detta genom att rösta på oss. Vem vet, kanske vi blir största parti!

Mats Hagström
Ordförande SD Hammarö