Skolan ska vila på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna. Fler närvarande vuxna ska göra att eleverna känner sig sedda och ingen ska behöva glömmas bort och försvinna i mängden. Kunskap ska stå i fokus i en skola där ordning och reda råder. Vi inom Sverigedemokraterna Hammarö vill avlasta lärarna från administrativt arbete genom extra Lärarsekreterare och annan stödpersonal. Lärarna ska istället fokusera på att undervisa och förbereda lektioner. Lärarnas status måste stärkas, det är läraren som har ansvar för våra barn i klassrummen och det är läraren som har det pedagogiska ansvaret för undervisningen. För att vi ska få en sådan bra utbildning som möjligt krävs också delaktighet av föräldrar, skolledning och politiker. Vi vill att våra klassrum ska vara det rum dit våra elever går för att känna glädjen och tillfredställelsen att få lära sig det som de behöver för livet och fortsatt skolgång. Klassrummet ska vara en kunskapsfabrik och det kan bara göras om vi alla tar ansvar och ser till att läraren får de verktyg de behöver för att skapa ett bra studieklimat med ordning och reda. Ingen av våra elever ska berövas sin rätt att lära sig för att det inte råder ordning och reda och där bristen på respekt för lärare och klasskompisar har tagit över.