Vi vill att du ska må BRA, vi vill att Hammarö ska må BRA!

Hammarö är en mycket fin kommun att bo i, vi har den vackra naturen och skärgården i vår absoluta närhet. Vi vill också att Hammarö ska vara en mycket fin kommun att leva i. Hammarö har nu en av Sveriges högsta kommunalskatt och detta påverkar givetvis oss alla. Detta vill vi förändra, vi kommer att arbeta för att så snart som möjligt sänka skatten.

För att kunna göra det krävs att vi får ordning på kommunens ekonomi, vi måste jobba med att få ner våra kostnader. Detta går att uppnå, men det görs inte av sig själv. Vi måste ta ansvar för kommunens verksamhet, att sänka våra utgifter kräver ordning och reda och ordentlig uppföljning av vår ekonomi.

Det är precis det vi vill uppnå med vår politik, vi kommer att ta vårt ansvar, vi kommer att se till att det råder ordning och reda och vi kommer att ställa krav och följa upp verksamheten. Det mandat som du ger oss kommer vi att förvalta väl, vi kommer att se till att Hammarö mår BRA!