Vi vill verka för en kommun där människor känner gemenskap och bryr sig om varandra, en kommun där mobbning, diskriminering och rasism inte tolereras. Vi vill verka för att Hammarö skall vara en kommun där människor skall kunna känna sig trygga – oavsett tid på dygnet och oavsett plats. Hammarö är ingen plats för de kriminella, det är en plats för oss medborgare som visar respekt för varandra, en plats för oss som vill leva i trygghet.

Ett led i att skapa en trygg kommun utan kriminella, är att vi vill ha en drogfri kommun. Med droger följer kriminalitet, att köpa och använda droger föder de kriminella nätverken i vårt land. Varje gång någon röker på, drar en lina eller på annat sätt använder droger, så ger de pengar till grovt kriminella i Sverige och till terroristorganisationer runt om i världen. Detta klientel av kriminella tror jag ingen skulle vilja ha nära sig och ändå väljer vissa av våra medborgare att köpa och använda deras knark. Detta vill vi få ett stopp på, vi accepterar inte längre att våra medborgare förstör sina och andras liv. Vi vill införa nolltolerans mot droganvändning och som ett led i detta ska slumpmässiga drogtester göras på all personal inom den kommunala verksamheten. De anställda som vill ha stöd och hjälp att bli fri från sitt drogmissbruk ska erbjudas adekvata insatser för att komma ur sitt missbruk. Vi vill även införa slumpmässiga och frivilliga drogtester på våra högstadieskolor samt att Polisen ska ha möjlighet att göra oanmälda besök med narkotikahundar på våra skolor, även utan misstanke om brott.