Nyheter

Trygghet, utan droger och kriminella

    Vi vill verka för en kommun där människor känner gemenskap och bryr sig om varandra, en kommun där mobbning, diskriminering och rasism inte tolereras. Vi vill verka för att Hammarö skall vara en kommun där människor skall kunna känna sig trygga – oavsett tid på dygnet och oavsett plats. Hammarö är ingen plats […]

läs mer

Hammarö ska må Bra

 Vi vill att du ska må BRA, vi vill att Hammarö ska må BRA! Hammarö är en mycket fin kommun att bo i, vi har den vackra naturen och skärgården i vår absoluta närhet. Vi vill också att Hammarö ska vara en mycket fin kommun att leva i. Hammarö har nu en av Sveriges högsta […]

läs mer

En skola i världsklass

  Skolan ska vila på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna. Fler närvarande vuxna ska göra att eleverna känner sig sedda och ingen ska behöva glömmas bort och försvinna i mängden. Kunskap ska stå i fokus i en skola där ordning och reda råder. Vi inom Sverigedemokraterna Hammarö vill avlasta lärarna […]

läs mer

Vi tar ansvar för vår ekonomi

  Hammarö kommun har blivit tvungna att höja kommunalskatten så mycket att vi nu är en högskattekommun. Varför har det blivit så här, varför har inte kommunen haft bättre koll på vår ekonomi? Svaret på dessa frågor är enkelt! Kommunens ekonomi har dragits i botten på grund av bristande ansvar och brist på styrning och […]

läs mer

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer