Vår politik | Sverigedemokraterna i Hammarö

Vår politik

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag.

Vi är ett parti som eftersträvar hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra.

Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

 

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. I vårt Sverige sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på de män och kvinnor som arbetar som poliser och ge dem det stöd, den uppskattning och den lön de förtjänar.

Prioriterade frågor i Hammarö

Trygghet

Vi vill verka för en kommun där människor känner gemenskap och bryr sig om varandra, en kommun där mobbning, diskriminering och rasism inte tolereras. Vi vill verka för att Hammarö skall vara en kommun där människor skall kunna känna sig trygga – oavsett tid på dygnet och oavsett plats. Hammarö är ingen plats för de kriminella, det är en plats för oss medborgare som visar respekt för varandra, en plats för oss som vill leva i trygghet.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen skall kunna erbjuda trygghetsboenden med aktiviteter för de gamla, gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Kommunen skall motverka ensamheten bland våra äldre. Varm vällagad näringsrik mat skall serveras och levereras av hemtjänsten. Våra äldre är grunden till det vi har idag och de skall behandlas med respekt och stor värdighet.

Skola

Skolan skall vila på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna. Fler vuxna skall göra eleverna sedda och ingen skall behöva glömmas bort och försvinna i mängden. Kunskap skall stå i fokus i en skola där ordning och reda råder. Vi inom Sverigedemokraterna Hammarö vill avlasta lärarna från administrativt arbete genom lärarsekreterare eller annan stödpersonal, så att lärarna istället kan fokusera på att undervisa och förbereda lektioner. Lärarnas status måste stärkas, det är läraren som har ansvar för våra barn i klassrummen och det är läraren som har det pedagogiska ansvaret för undervisningen. För att vi skall få en sådan bra utbildning som möjligt krävs också delaktighet av föräldrar, skolledning och politiker. Vi vill att våra klassrum skall vara det rum dit våra elever går till och känner glädjen och tillfredställelsen att få lära sig det som de behöver för livet och fortsatt skolgång. Klassrummet skall vara en kunskapsfabrik och det kan bara göras om vi alla tar ansvar och ser till att läraren får de verktyg de behöver för att skapa studiero med ordning och reda. Ingen av våra elever skall behöva sitta i sitt klassrum och berövas sin rätt att lära sig för att det inte råder ordning och reda och där bristen på respekt för lärare och klasskompisar har tagit över.

 

 

Ta ansvar för kommunens ekonomi

Hammarö kommun har nyss blivit tvugna att höja kommunalskatten så mycket att vi nu är en högskattekommun. Varför har det blivt så här, varför har inte kommunen haft bättre koll på vår ekonomi? Svaret på dessa frågor är enkelt! Kommunens ekonomi har dragits i botten på grund av bristande ansvar och brist på agerande från den majoritet i Kommunfullmäktige som så länge har styrt kommunens politik. Varför möglar våra skolor så att de behöver rivas? Bristande underhåll är svaret. Alla som har ett hus eller ett företag vet att förebyggande underhåll är A och O för att bibehålla sitt hus eller maskinpark i ett bra skick. Vi vill påstå att kommunens tidigare majoritet inte ens kan stava till förebyggande underhåll. De har kört med lappning och lagning och de pengar som de skulle ha behövt satsa på ett bra underhåll, ja de pengarna har de spenderat på konstprojekt, köp av undermåliga fastigheter och annat vidlyftigt spenderande av våra skattemedel. Vissa politiker har dessutom haft planer på att bygga ett eget badhus för flera 100-tals miljoner på Hammarö. För oss visar detta på en total brist på omdöme och det är inget vi kommer att acceptera längre. Våra gemensamma skattepengar skall användas på ett effektivt och sunt sätt, där ansvar är ledordet för att vår ekonomi som skall komma i balans igen.

Låt Hammarö växa i lagom takt

Utbyggnaden av Hammarö är i stort bra. Det som måste beaktas är att kommunen måste hinna med i planeringen av t.ex. skolor, äldreboenden, infrastruktur och service till alla medborgare. Byggnation av nya skolor har startat och det är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en bra och rättvis skolverksamhet i kommunen.

Drogsituationen

Vi vill ha en drogfri kommun. Med droger följer kriminalitet och de kriminella har ingen plats här i vår kommun. Att köpa och använda droger föder de kriminella nätverken som agerar i vårt land. Varje gång någon av våra medborgare röker på, drar en lina eller på annat sätt använder dessa droger, så ger de pengar till grovt kriminella och till de som stödjer terrorister runt om i världen. Detta klientel av kriminella tror jag ingen skulle vilja ha nära sig och ändå väljer vissa av våra medborgare att köpa och använda deras produkter. Detta vill vi få ett stopp på, vi accepterar inte längre att våra ungdomar förstör sig, sina och andras liv. Vi vill införa nolltollerans mot droganvändning och som ett led i detta vill införa slumpmässiga och frivilliga drogtester på våra högstadieskolor. Utöver detta vill vi att Polisen skall ha möjlighet att göra oanmälda besök med narkotikahundar på våra skolor, även utan misstanke om brott. Våra skolor skall även vara till förfogande för polisen vid utbildning av narkotikahundar.